Fagskolene i fylket slås sammen – får hjelp til å løfte blikket med Protomore

Fagskolene i Ålesund og Kristiansund slår seg seg sammen til én enhet. Hvordan rigge en prosess som kommer studenter og ansatte til gode?

To offentlige fagskoler i hver sin by skal samles til én felles organisasjon. En serie med workshoper på Protomore hjalp lærere, rådgivere og administrasjon ved fagskolene å bli enige om hvordan de kan jobbe for å lage gode tilbud og opplevelser for studentene i framtida.

– Det er «fole» godt å komme ut på Protomore, det er en god plass å få tid til å tenke de litt større tankene som gjerne forsvinner i arbeidshverdagen på kontoret. Å få tid til å sitte og tenke i lag er viktig, sier Kariann Flovikholm, fylkesutdanningssjef Møre og Romsdal fylkeskommune.

(saken fortsetter under bildet)


Omstilling i fagutdanning

Det offentlige fagskoletilbudet i Møre og Romsdal er organisert gjennom fagskolen i Kristiansund og fagskolen i Ålesund. Fagskolene finansieres via tilskudd fra staten og bevilgninger fra fylkeskommunen.

Fagskolene har hatt en utfordrende driftssituasjon over lang tid. Driftsutgiftene har vært høyere enn de tildelte rammene. Omstilling måtte til, og fylkestinget besluttet at fagskolene skulle slås sammen.

– Vi hadde et vedtak å forholde oss til fra fylkestinget. Det handlet om å få innspill og fasilitering til den første, innledende fasen. Det er to ulike kulturer som skal slås sammen, og de har ulike innfallsvinkler inn i prosessen. Vi vet at det er viktig å finne et felles ståsted i starten og tenke litt  i lag. Vi kjenner til Protomore og vet at de er flinke på dette, sier fylkesutdanningssjef Flovikholm.

– Den felles forståelsen for hvordan framtida skal se ut er med på å prege den videre prosessen. Vi var så heldige at vi fikk til å samles, selv i Koronatida, og at de ansatte ble kjent på tvers, og oppdaget at de tenkte veldig likt selv om de ikke har hatt så mye kontakt tidligere, har hatt god effekt. Det tror jeg var kjempeviktig for stemninga i og holdninga til prosjektet. Vi ser at vi vil det samme. At alle de ulike prosjektgruppene drar i samme retning, jobber mot samme mål.

JOBBE PÅ AVSTAND SAMMEN

Geografisk avstand mellom de to byene er én ting. Avstand i tankesett er en annen.

– Vi hadde flere forventninger til prosessen i forkant. Å få en tydelig retning, bli ett miljø, se på posisjonering av fagskolen i Møre og Romsdal, mobilisere, revitalisere og skape engasjement og slik utvikle organisasjonen, sier fylkesutdanningssjef Flokvikholm.

Hvordan vil du betegnet samarbeidet?

– Kjempebra! Protomore har vært lydhøre, spørrende, de satte seg godt inn i prosjektet i forkant, så vi kunne gå rett på sak og det føltes relevant for de som var med på samlingene. God planlegging der vi ble godt involvert, så de var sikre på at de traff. Det synes jeg var veldig bra. Pluss at de kan komme med innspill til prosessen, og det er flott, sier Flovikholm.

Prosesslederne la opp prosessen for både faglig og sosialt utbytte.

– Vi så det som god inngang å samle seg om utfordringer som handlet om hva elevene forventer i dag, og framtidas fagskole. Så undersøkte vi åpent hva vi i fellesskap må gjøre her i fylket for at det skal bli et godt tilbud for elevene. Gjennom å jobbe sammen med dette  ble miljøene kjent med hverandre, sier Per Alfred Nordaune Holte, prosessleder i Protomore. Han ledet workshopene sammen med Ragna Brenne Bjerkeset.

– Fagskolen hadde ansatt ny leder, og en av målsetningene med samlingene var skulle bli kjent med begge miljøene gjennom arbeidsprosessen. Det er naturlig at bekymringer som “vil alt havne på et annet sted” eller “hva vil skje med jobben min nå som vi skal bli ett miljø” kommer opp i en sammenslåingsprosess. Å jobbe med felles utfordringer som var viktig for dem å adressere ufarliggjorde den innledende frykten, sier Holte.

DESIGN THINKING FOR OFFENTLIG SKOLE

– Å skape engasjement rundt de riktige spørsmålene er avgjørende i en endrings- og utviklingsprosess. Hva er det vi faktisk skal løse?, sier Per Alfred Nordaune Holte, prosessleder i Protomore.

Design thinking er en tankegang og konkret arbeidsmetode som er utviklet og undervises ved flere institusjoner for høyere utdanning. Protomore-versjonen er basert på arbeid fra Stanford University og D.Mindsets. Fokuset ligger på menneskelige verdier, å empatisere med de vi lager tjenester for.

Protomore har holdt over 400 design thinking workshoper for nær sagt alle sektorer i næringslivet – fra offentlige barnehager til private, internasjonale selskap, og alt midt i mellom.

Hvordan vil du beskrive prosessen?

– Den første samlingen var et utvalg av representanter fra ulike grupper som var med. Det var den første idéfasen. Det var kjekt å få hjelp i hvordan man skal angripe det. Det er fort gjort å gå rett på løsning i sånne prosesser og hoppe over steg.  Vi så på det grunnleggende: hva er målene, hvem er studentene, hva er styrkene våre, hva skal vi bevare inn i en ny organisasjon? Vi la et felles grunnlag, sier Flovik, og fortsetter:

– Den andre samlingen hadde med alle ansatte. Da hadde vi et utgangspunkt å bygge på. Det er viktig å ha et felles utgangspunkt, for det kan være ulike forventninger i slike sammenslåingsprosesser. Så det er kjempeviktig å bruke tid på legge opp disse prosessene, og særlig i starten.


TILBAKEMELDINGER FRA DELTAGERNE

Evalueringer viser flere interessante innspill:

– Sirkulær tenkning bør inn som grunnplattform. For eksempel blir det nå flere el-ferger kontra tradisjonell kapteinsutdannelse, og det påvirker selvsagt utdannelsen. Her er fagskolen i Kristiansund allerede i gang, sier en deltager.

– Vi ser nye muligheter når vi må. Pandemien gjør det ekstra tydelig. Markedet vårt blir større nå som mer er digitalt, samtidig må krav til praktisk opplæring løses. Vi må øve på innovasjon og åpen tenking, og se på nye metoder med eksisterende undervisningsressurser, sier en annen.

– Det er fole godt å komme ut på Protomore, det er trivelige omgivelser, det er en god plass å få tid til å tenke de litt større tankene som gjerne forsvinner i arbeidshverdagen på kontoret, avslutter fylkesutdanningssjefen.

Kontakt

No items found.

Hva skjer

No items found.

Tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.