Mer attraktiv som gründerby

Dersom Molde og Romsdal skal få flere nyetableringer, er lokale investorer en nødvendighet. Og trenden er positiv. De siste fire årene har flere investert i oppstartsselskaper lokalt, noe som også har utløst nasjonale, offentlige innovasjonsmidler.

– Kapital er en av de kvalitetene vi må tilby dersom vi skal være attraktive for gründere i Molde. Vi vet at tidligfase-kapital er veldig viktig for oppstartsselskaper, og at de gode ideene gjerne følger midlene. Der det er investeringsvilje, kan selskapene utvikle seg og få testet ut sitt potensiale, sier daglig leder i ProtoMore, Finn Amundsen.

Nye kompetansearbeidsplasser

Han sier investering i oppstartsbedrifter gir interessante muligheter for næringsutvikling lokalt.

– Dersom investorene kommer fra andre regioner, flytter bedriftene også ut av regionen. Ideer som får utviklet seg her, kan derimot gi grunnlag for nye kompetansearbeidsplasser, sier Amundsen.

Investeringsselskap i fire år

Dette tilsier at et velfungerende marked av private investorer lokalt er viktig. ProtoMore Invest er et investeringsselskap som nettopp fokuserer på oppstartsselskaper. Selskapet ble etablert i 2018, men ProtoMore har investeringserfaring tilbake til 2000, da som Molde Kunnskapspark. Tall fra de fire siste årene viser at investeringsselskapet bidrar til at flere investerer i oppstartsselskaper og engasjere seg aktivt i disse.

– ProtoMore invest er et virkemiddel for å samle private investorer og utvikle investormiljø i Romsdal. Vi må ha tilstrekkelig tilgjengelig kapital i regionen for å trekke til oss ideene og beholde de her. Lokal kapital er spesielt viktig i en tidlig fase – det er da man bygger. Gjennom investeringsselskapet samler og profesjonaliserer vi investeringer, og vi bidrar til at flere investorer satser på oppstartsselskaper, noe som igjen utløser mer offentlig støtte, forteller Amundsen.

En krone blir til fem

Hver krone man putter inn i ProtoMore Invest kan nemlig bli til fem kroner for gründerbedriften: en krone fra andre private investorer, og opptil tre kroner i offentlig støtte.

GassROR IKS er en av bidragsyterne inn i ProtoMore Invest, og det øker nå satsingen. GassROR IKS har gitt et betinget tilsagn om 3 millioner kroner mot at ProtoMore utløser ytterligere 1 million fra private investorer.

– SpareBank1 SMN har allerede gått inn med 500.000,-, og vi håper at vi også kan få inn flere bidragsytere som ser verdien av å investere i denne typen næringsutvikling. Det kan være banker, forsikringsselskaper og andre, men også privatpersoner. Å investere i tidligfase-selskap er kjempeviktig for bedriftene, men også for regionen. Får vi inn flere lokale investorer, kan vi skape flere arbeidsplasser lokalt, mener ProtoMore-lederen.

Karin Nordli, Sparebank1 SMN

Banken vil støtte gründere

Da SpareBank1 SMN gikk inn med 500.000 i ProtoMore Invest i fjor høst, var det av flere grunner: Den gode ideen trenger finansiell støtte, og det gjøres best gjennom profesjonelle investormiljø som også tilfører kompetanse.

– Det vi ser, er at det er krevende å få tak i kapital, særlig tidlig i en bedriftssyklus. Mange ideer kommer aldri i gang fordi det mangler kapital. Banken ønsker å bidra til nyskaping i Møre og Romsdal og Trøndelag, og det å gi gründere i vår region økt tilgang til tidligfasekapital, er et godt tiltak, sier banksjef Karin Norli i SpareBank1 SMN.

Kompetent miljø

Norli er også styremedlem i ProtoMore Kunnskapspark, og hun mener ProtoMore Invest er viktig i innovasjonsstrukturen lokalt.– ProtoMore Invest styrker innovasjon og nyskaping i vår region gjennom et etablert økosystem med et apparat på kompetanse. Det er også en hub og en møteplass mellom investorer og gründere. Tidligfase-investorer er mangelvare i vår region, og her har vi mulighet til å jobbe opp et kompetent investormiljø, mener Norli.

En arena

Banksjefen ser en begynnende trend til at flere med kapital ønsker å engasjere seg i gründerbedrifter. Da er det positivt at det finnes kompetansemiljø til investorer.

– For mange kan ProtoMore Invest være en øyeåpner der man ser det finnes muligheter til å knytte seg til et miljø – med både investorer og apparatet på kompetanse, sier Norli.

Kommersielt interessante prosjekt

Ett av selskapene ProtoMore Invest har investert i, er Orivo i Molde; en teknologibedrift som opererer i et internasjonalt marked.

– Det er viktig at våre investeringer skal være på kommersiell basis – det må være et potensiale. I tillegg til å gå inn med kapital, går vi eller våre medinvestorer inn i styrene og bidrar med kompetanse for å utvikle virksomhetene, sier Finn Amundsen i ProtoMore.

Kontakt

Finn Amundsen

Finn Amundsen

Daglig leder
982 45 441fa@protomore.noLinkedIn-profil
Jørn Heggertveit

Jørn Heggertveit

Leder Nytt Næringsliv
920 61 690jh@protomore.noLinkedIn-profil

Hva skjer

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.