Arvid Gjerde AS - Pusher i grønn retning

– Vi skal jobbe for de små og smarte endringene vi selv rår over og samtidig påvirke og sette press i bransjen for å finne mer bærekraftige måter å sette rekkverk på, sier daglig leder i Arvid Gjerde AS, Marcus Brevik.

I nesten et år har rekkverksmontørene fra Innfjorden jobbet sammen med Protomore i en grundig og systematisk prosess for å utvikle en mer bærekraftig bedrift i alle ledd. Arvid Gjerde AS har drevet med trafikksikring i over 40 år, og er spesialister innen montering av veg- og brurekkverk.

Målet og visjonen til Arvid Gjerde er å bli enda bedre, hver dag - for å redde liv langs vegen. De dyrker verdiene, staut og ivrig, fordi de mener det er staute og ivrige medarbeidere som skal til for å være kundens foretrukne leverandør.

Hovedmålet i prosessen er å lete etter nye muligheter for å skape både økonomisk, sosial og miljømessig verdi.  

– Bærekraft er og har vært viktig for Arvid Gjerde lenge. Men vi ønsker å jobbe med bærekraft på en mer systematisk og grunnleggende måte i hele bedriften vår. Vi vil bygge det inn i DNAet vårt og konkretisere tiltak som faktisk gjør en forskjell, sier Marcus Brevik.

Gikk bredt ut

Da prosessen startet vinteren 2022 - var det viktige å få frem hvor Arvid Gjerde skaper verdi, hvor de påvirker negativt og hvordan de kan jobbe for å endre denne negative påvirkningen. Hele verdikjeden fra vegeier (Statens Vegvesen og Møre og Romsdal fylkeskommune) til bilprodusent Bertel O. Steen ble invitert med i arbeidet.

–  For å oppdage nye muligheter i et bærekraftperspektiv er det  viktig å tenke  verdiskaping   både i samfunnet, for investorer, veieiere,leverandører (stål, IT, bil) og andre aktører, forklarer Ragna Brenne Bjerkeset, Prosessleder InnovasjonsLAB. Dette ble vektlagt i prosessen innledningsvis.

Konkretisering

Etter en bred start og utradisjonell tenkning på verdiskaping, jobbes det med å finne de konkrete tiltakene som faktisk kan utgjøre en forskjell. Ett av disse er dialog og kunnskapsdeling  om prosessen rundt anbud og hva som skal vektlegges i anbud fremover. Alle har et ansvar i løftet med å bidra til å nå bærekraftsmålene, og det offentlige kan sette retning i så måte.

Kunnskap og engasjement

– Gjerde har kompetanse, innsikt og erfaring som er verdifulle for å iverksette endringer, ikke minst overfor vegeier. Små aktører med drivkraft og smarte  løsninger kan endre store ting. Enhver endringsprosess må starte et sted, sier Ragna Brenne Bjerkeset.

Marcus Brevik er klar på at Arvid Gjerde skal holde seg til det de er eksperter på, nemlig rekkverk. Men at de vil bruke kunnskapen de har opparbeidet seg gjennom mange tiår i bransjen til å påvirke de som utvikler teknologien de er avhengig av.

– Vi er opptatt av at Gjerde skal sette rekkverk i overskuelig fremtid. Vi må bruke den teknologien som finnes, men vi må lete etter mer miljøvennlige måter å sette rekkverk på. Per i dag finnes det ikke gode alternativ til dieselbiler og stålrekkverk. Disse alternativene skal ikke vi utvikle selv, vi er avhengig av at andre utvikler dette. Men vi kan være aktive i å påvirke og sette press på de aktuelle i bransjen. Samtidig som vi kan jobbe for de små og smarte endringene vi selv rår over, sier Brevik.

– Arvid Gjerde har involvert mange og brukt mye tid på denne prosessen. Det er et selskap som henter drivkraft ved å bidra utover sin egen bunnlinje, sier Ragna Brenne Bjerkeset. De har skaffa seg god innsikt i hvor de påvirker, både positivt og negativt. Konkrete tiltak er iverksatt, og flere kommer.

Kontakt

Ragna Brenne Bjerkeset

Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder/Forretningsutvikler
952 52 352ragna@protomore.noLinkedIn-profil
Lasse Kristiansen

Lasse Kristiansen

Prosessleder
971 00 507lasseK@protomore.noLinkedIn-profil
Sjur Vindal

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
905 38 436sjur@protomore.noLinkedIn-profil

Hva skjer

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.