Smarte arbeidsmetoder

Fyll verktøykassen med effektive arbeidsmetoder slik at bedriften og de ansatte kan jobbe smartere. Kjernen i agilt arbeid er at man organiserer arbeidet tverrfaglig, kundesentrert og med kontinuerlig forbedring og læring i fokus.

Agile arbeidsformer

Begrepet «agil» betyr smidig, fleksibel og tilpasningsdyktig. Kjernen i agilt arbeid er at man organiserer arbeidet tverrfaglig, kundesentrert og med kontinuerlig forbedring og læring i fokus. I tillegg er et viktig trekk atman har stor grad av autonomi i arbeidet.

Agile arbeidsformer har sitt utspring i programvareverdenen, men har etter hvert spredt seg til mange ulike deler av arbeidslivet. Kongstanken er at det skal øke farten i innovasjonsarbeidet og gjøre virksomheter i bedre stand til å møte og tilpasse seg raskt etter endrede preferanser hos kundene (enten de er eksterne eller interne).

Scrum

Scrum for smidige (agile) arbeidsmetoder.Hvordan jobber man i sprinter, oppdeling av arbeidsoppgaver, lede et Scrumteam.

Hva kan Scrum brukes til og hvordan kan det brukes i din organisasjon?

Selve prosjektet gjennomføres på en inkrementell måte.

Man starter med den viktigste og mest grunnleggende funksjonaliteten (altså den funksjonaliteten produkteier prioriterer høyest), og bygger deretter på mer og mer funksjonalitet. På denne måten maksimerer man hele tiden produktets verdi, og man får korte “feedback loops” – man får løpende tilbakemelding på hva som fungerer og ikke fungerer, og kan justere underveis.

Bilde hentet fra Scrum.org

Bilde hentet fra Tổng quan về Scrum (magestore.com)

Hvorfor Scrum?

Scrum gjør det mulig å fokusere på små, konkrete oppgaver, mens man hele tiden har det «store bildet» klart i sikte. På denne måten hjelper Scrum med å skape akkurat nok struktur til at teamet kan fokusere sin innovasjon på å løse noe som ellers kan virke som en uoverkommelig oppgave. Med et tverrfunksjonelt og selvorganiserende team, har teamet selv mulighet til å utføre alt arbeidet som kreves for å levere et ferdig produkt, og vil til enhver tid kunne organisere seg slik at det blir utført på den mest effektive måten.

• Stor variasjon i oppgaver og hvordan man løser dem

•Mange endringer og kort planleggingshorisont

•Utfordrende å dele store oppgaver til gjennomførbare deler

•Avhengighet- team

•Vanskelig å holde oversikt

•Alle er selvgående

•Hektisk hverdag

•Lite tid til «det man egentlig skulle ha gjort»

•Mye sløsing av tid

•Blir aldri ferdig med oppgavene

Kontakt

Sjur Vindal

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
905 38 436sjur@protomore.noLinkedIn-profil

Aktuelle arrangementer

No items found.

Relaterte tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.