Prototyping

I "Idé til prototype" får du mulighet til å utvikle din idé til et konsept eller prototype. Vi videreutvikler idéer med fokus på bærekraft og sirkularitet, før vi bygger og tester prototyper i egne lokaler.

Vi hjelper med kartlegging av muligheten for støtte av offentlige midler til prosjektet.

Vi har to ulike program med fokus på konseptbygging og prototyping:

I "Fra idé til konsept" jobber vi målrettet med å gå fra idé til ett eller flere konkrete konsepter. Her verifiserer vi brukerbehov og lager kravspesifikasjon sammen med viktige interessenter for produktet eller tjenesten.
For å forsterke konseptet, jobber vi med skisser, 3D-modellering og enkle papir-prototyper underveis i prosessen.

I "Fra konsept til prototype" er målet å gå fra tegneblokk til håndfaste prototyper. Vi begynner med enkle mockups for å få kjappe svar før vi går over til funksjonelle prototyper som kan testes på bruker.

Vi bruker Industri 4.0 laben med tilgjengelig utstyr som 3D printer og laserkutter for å bygge og teste prototyper.

Vi tilpasser prosessen opp mot hver enkelt bedrift og tilpasser pakkene opp mot prosessen.

« Sammen med ProtoMore har vi jobbet med bruker, brukerbehov og konsept fra tidlig fase frem til prototyping.
ProtoMore har bidratt med workshops, konseptualisering og prototyping. Vi brukte Industri 4.0 laben aktivt gjennom prosessen med å ferdigstille og til slutt 3D-printe prototype i 1:1 »

- Hallstein Røv, Sales Manager NMP

Fra idé til konsept

 • Startfase
 • Utvikling av retning og konsept eller videreutvikling av eksisterende konsept
 • Skisser og tidlige mockups for å presentere idé
 • Brukeranalyse og behovsanalyse
 • Fokus på bærekraft, sirkularitet og design for redesign
 • Testing av konseptet underveis

Mål med "Fra idé til konsept":

 • Retning og konsept
 • Kravspesifikasjon
 • Skissearbeid
 • Utvikle konsept(er) som kan tas videre til neste fase

Prototype printet i Industri 4.0 LAB for CreateView.

Fra konsept til prototype

 • Videreutvikle produkt, tjeneste eller interaksjon for ønsket konsept/retning.
 • 3D-modellering
 • Prototyping
 •  
 • 3D-printing, laserkutting og fasiliteter for å lage prototyper.
 • Testing av prototype underveis.
 • Innhenting av kompetanse for å nå målet.

Mål med "Fra konsept til prototype":

 • Videreutvikling av konsept
 • 3D-modellering og illustrasjoner
 • Prototype

Iterativ Designprosess:

Steg  for  steg  jobber  man  seg  gjennom  ulike faser  med idégenerering, og  prototyping før idéer og konsepter testes. 

Dette  er  en  iterativ prosess som vil kunne bestå av mange runder før operasjonalisering.

Eksempler på bedrifter som har jobbet med konsept og prototype hos oss:

Createview
CreateView har sammen med ProtoMore og iKuben utviklet et konsept på et undervannskamera for oppdrettsnæringa. Eidesign designet kamerahuset før det ble 3D-printet på Industri 4.0 laben hos iKuben/ProtoMore. Prototypen ble printet i SLA og kunne testes på oppdrettsanlegg samme dag.

NMP
NMP har vært gjennom en prosess som startet med ide og konseptutvikling før de printet prototype i 1:1 på industri 4.0 laben.

Prosjektleder

Lasse Thomasgård er utdannet industridesigner og har erfaring fra ulike utviklingsprosjekter med fokus på brukersentrert produktdesign.

Han har blant annet jobbet med å utvikle en Ct-scanner for helikopter, flyoperativ medisinsk utstyr og operativ bekledning for Norsk Luftambulanse.

Lasse er kontaktperson for "Fra idé til Prototype" og vil være aktiv deltager gjennom prosessen.

Andre ressurspersoner fra ProtoMore og iKuben er tilgjengelig og om nødvendig henter vi inn ekstern kompetanse for å nå målet med prosjektet.

Ta kontakt om dette høres spennende ut, så lager vi et opplegg som passer prosjektet sammen!

Kontakt

No items found.

Aktuelle arrangementer

No items found.

Relaterte tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.