Kurs og kompetanseløft

Markedet endrer seg, samfunnet endrer seg, bedriften endrer seg og ikke minst teknologien endrer seg utrolig raskt. Det viktigste for å følge med i utviklingen, og ikke minst for å få ansatte med på den utviklingen som skjer, er å øke kompetansen.

Se mulighetene i endringene som skjer innen digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft!

DESIGN THINKING GJENNOM PROTOMORE METODEN (MODUL-1)

Design thinking er en innovasjonsmetodikk, utviklet ved Stanford University. I kurset design thinking ved ProtoMore–metoden får du lære om de ulike stegene i innovasjonsmetoden med utgangspunkt i egne konkrete case.

Kurset er fordelt over 3 dager i 2 samlinger, med tid til å jobbe med egne case i mellomperioden. Datoene du må sette i kalenderen er 24. april og 7.-8. mai.
Les mer om kurset og meld deg på HER

ØKT KONKURRANSEKRAFT GJENNOM DIGITALISERING, BÆREKRAFT OG FORRETNINGSMODELLER (MODUL-2)

Gjennom en todagerssamling skal deltakerne få en helhetlig forståelse for hvordan skape verdier ved kobling av nye forretningsmodeller, teknologi og mennesker i en bærekraftig kontekst, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Todagerssamling som går i dybden innenfor de tre hovedpilarene, og relaterer dem til din bedrif.

Mer info om dette kurset og dato for gjennomføring kommer snart.
Du kan melde din interesser for deltagelse til ragna@protomore.no

PROSESSLEDELSE (MODUL-3)

Prosessledelse er ferdigheter i å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål, på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte.

I prosesslederkurset vektlegger vi derfor både introduksjon til verktøy, arbeidsmetoder og teori kombinert med praktisk trening. Målet er å utvikle ferdigheter og få med metodeverk som umiddelbart kan tas i bruk i egen organisasjon.

Mer info om dette kurset og dato for gjennomføring kommer snart.

Du kan melde din interesser for deltagelse til ragna@protomore.no

MODULENE KAN TAS ENKELTVIS, MEN MODUL 2 OG 3 KREVER AT MAN HAR KUNNSKAP OM OG FORANKIRNG I DESIGN THINKING METODIKKEN.
DE SOM TAR ALLE TRE MODULENE KAN MED STOLTHET KALLE SEG EN PROTOMORE-PROSESSELDER.

Kontakt

No items found.

Aktuelle arrangementer

No items found.

Relaterte tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra protomore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.