Kompetanseheving

Markedet endrer seg, samfunnet endrer seg, bedriften endrer seg og ikke minst teknologien endrer seg utrolig raskt. Det viktigste for å følge med i utviklingen, og ikke minst for å få ansatte med på den utviklingen som skjer, er å øke kompetansen.

Se mulighetene i endringene som skjer innen digitalisering, forretningsmodeller og bærekraft!

Protomore tilbyr fortløpende kurs og kompetansehevingstiltak for enkeltbedrifter og klynger.

Kompetanseløft i innovasjonsmetodikk
Vår samarbeidspartner NCE iKuben er et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling, og sammen med fasilitatorer fra ProtoMore leder NCE iKuben virksomheter gjennom viktige innovasjonsprosesser.

NCE iKuben bistår også andre klynger i å øke sin innovasjonsevne. Klyngeprogrammet tildelte i 2020 en ekstraordinær bevilgning på 50 millioner kroner grunnet koronasituasjonen. Hensikten med bevilgningen var å bruke klyngene til å øke innovasjonsevnen hos både klyngeadministrasjonen og deres deltagerbedrifter.


ProtoMore fikk i oppdrag å fasilitere et kompetanseprogram i Design Thinking, i regi av NCE iKuben. Dette programmet har blitt levert til åtte nasjonale klynger.

Kursrekken "Innovasjon ved Design Thinking" er heldigital og målet er å løfte den nasjonale innovasjonskompetansen med vekt på bærekraftig forretningsutvikling. Kursprogrammet legger blant annet vekt på:

- Empati og kundeinnsikt
- Påvirkere i ulike økosystem
- Sirkulærøkonomi og verdiskapning i en bærekraftig kontekst
- Verdien av tverrfaglighet
- Prototyping
- Forretningsmodellering


Norwegian Smart Care Cluster

Klyngeprogrammet Norwegian Smart Care Cluster har kjørt gjennom programmet, og Arild Kristensen, daglig leder i NSCC, betegner kurset som en nyttig og lærerik prosess på flere nivå:

- Design Thinking-metodikken viser en vei som er relevant for tjenesteutviklingen vår. Design Thinking på systemnivå var interessant for vår case. Vi lærte å korrigere egne oppfatninger og ikke minst er det nyttig å lære av andre fasalitatorer, og ha med seg brukerfokus inn i utviklingen av klyngesamarbeidet og vår egen testlab, sier Kristiansen.

De er et klyngeprosjekt innen helseindustrien med mer enn 140 bedrifter og 50 offentlige aktører som deltagere. De deltok i et "tren treneren"-kurs hvor målet var å lære deltagerne metodikken slik at de igjen kan trene og lære videre i klyngen og i egen arbeidssituasjon, forteller prosessleder i ProtoMore, Ragna Brenne Bjerkeset.

Med fragmentert medlemsmasse spredt over inn- og utland, har NSCC behov for å digitalisere og legge enda bedre til rette for samarbeid og kunnskapsdeling uten å møte fysisk. De fikk derfor også jobbet med en konkret utfordring i kurset. De tok utgangspunkt i den reelle problemstillingen: Hvordan skal klyngen rigge seg så de står støtt når det nasjonale klyngeprogrammet avsluttes i 2024?

Arild Kristensen, daglig leder i NSCC

-Dette har vært et spennende, krevende og givende prosjekt. Vi har blitt utfordret, fått korte tidsfrister, kjent på frustrasjon og mestring. Innovasjonsprosesser er som regel krevende, og når vi i tillegg har måttet gjennomføre alt digitalt har vi virkelig fått kjørt oss. Vi er fornøyde med resultatet og ser frem til å ta metodikken i bruk, sier Kristensen.

Kontakt

Ragna Brenne Bjerkeset

Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder/Forretningsutvikler
+47 952 52 352ragna@protomore.noLinkedIn-profil
Sjur Vindal

Sjur Vindal

Forretningsutvikler
+47 905 38 436sjur@protomore.noLinkedIn-profil

Aktuelle arrangementer

No items found.

Relaterte tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.