Ny metodikk for verdiskaping og bærekraft

Metodikken er utviklet hos University of Cambridge, og nå kan åtte ansatte i ProtoMore og iKuben fasilitere prosesser ved hjelp av disse verktøyene.

Sustainable Value Innovation

Hovedoverskriften for rammeverket er «sustainable value innovation», som er meget aktuelt i disse tider.

– Dette er relevant, men også krevende. Prosesser med disse verktøyene passer for virksomheter der man er motivert og nysgjerrig på å finne ut hvordan man kan skape verdi på nye og mer bærekraftige måter enn i dag, sier prosessleder Per Alfred Holte hos ProtoMore.

Gabriele Hofinger Jünge, Astrid Kirkaune, Arne Larsen (over tavla), Sjur Vindal, Christian Strømmen, Per Alfred Holte, Ragna Brenne Bjerkeset og Hilde Aspås kan nå fasililitere i metodeverk for bærekraftige forretningsmodeller.

Når man skal løfte blikket

Mange opplever at det ikke er mye rom i det daglige for å utforske potensialet for bedriften – og foredle nye ideer til konkrete utviklingsinitiativ.

– Strategiprosesser, eller prosjekter der man uansett skal løfte blikket litt, kan være en fin inngang til denne typen arbeid. Det er også ofte foranledningen til andre innovasjonsprosesser hos oss, sier Holte.

Bærekraft og tredelt bunnlinje

Det spesielle med metodikken fra University of Cambridge, er at man veldig konkret utfordrer bærekrafts-perspektivet uten å miste blikket på verdiskaping og virksomhetens forretningsmodell. Man utvikler innsikt i hvilken verdi et initiativ vil ha for kundene, samfunnet og planeten samtidig; den tredelte bunnlinjen til virksomheten.

Reduserer risiko

De nye verktøyene bidrar til å redusere risiko i innovasjonsprosessen, og se virksomheten fra ulike perspektiv, med samfunn og miljø som sentrale interessenter.

– Her gir vi rom for å jobbe med et bredt verdibegrep. Det er veldig spennende, og det ligger også tett opp mot den måten vi jobber allerede, sier Holte.

Basert på 10 års forskning

«Sustainable Value Innovation» er basert på over 10 års forskning fra University of Cambridge – Institute for Manufacturing – som er et ledende internasjonalt forskningsmiljø. Teori og metodikk er skapt i tett samarbeid med internasjonale industriselskap, og gjennom et stort antall casestudier. Fasilitatortreningen ble gitt online av Ian Bamford og Doroteya Vladimirova ved University of Cambridge.

– Vi synes dette treffer godt. Rammeverket er utviklet sammen med bedrifter som, selv om de er større, har svært mange av de samme utfordringene som klyngebedriftene og mange av SMB-selskapene i Møre og Romsdal. Relevansen og den solide forankringen i tankegodset bak er veldig inspirerende, mener Holte.

Rammer som støtter innovasjonsprosessen

Han ser nå fram til å anvende med bedrifter som er modne og ønsker å finne ut hvordan de skal respondere på en stadig økende forventing om bærekraftig verdiskaping.

– Det er like mange tilnærminger og løsninger som det er bedrifter, og hver må ta sin reise. Når løsningsrommet er stort, vil gode prosessverktøy redusere risikoen og gjøre reisen lettere. Det er krevende å lykkes med endring, og denne metodikken øker sjansen for å komme ut med forretningsorienterte og anvendbare resultat, mener Holte.

Kontakt

No items found.

Hva skjer

No items found.

Tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.