Innovasjonskultur

«Kultur sitter ikke i veggene. Kulturen sitter i hodene på folk.» (Men veggene spiller en rolle de også)

Spagaten mellom dagen i dag og morgendagen

Balanseøvelsen drift - utvikling er et konstant dilemma for de fleste virksomheter, og oppleves som en utstrakt spagat for mange ledere. Hvorfor er det så vanskelig, og hva skal til for å lykkes?

De aller fleste bedriftsledere kjenner på utfordringen mellom daglig drift og samtidig være i stand til å tenke og «jobbe framover» – forstå hva markedet har behov for, omstille seg og drive kontinuerlig innovasjon og utvikling. To fundamentale motsetninger skal løses innenfor samme hus, der tyngden av det ene eller andre varierer fra bedrift til bedrift. Her spiller kultur en rolle.

Som leder jobber du i sirup om kulturen i virksomheten er feil. En grunnleggende forutsetning for å lykkes er å ha en kultur som bygger under formålet, enten virksomheten har en driftsfokusert eller utviklingsfokusert orientering. Kulturen kan nemlig både være en kilde til konkurransefortrinn - og ulempe. Altså både katapult og sirup for ønsket fokus og utvikling. Kultur spiller en viktig rolle i organisasjonsutvikling generelt, og spesielt i innovasjonsprosesser og ved radikale skifter. Om kulturen i virksomheten er rett eller feil handler om den er strategisk relevant og gir fart til menneskene som skal løse oppgavene.

Før vi synliggjør hva innovasjonskultur er forno’, tar vi et steg tilbake for å reflektere over hva kultur er i en bedrift.

Hva er kultur i en bedriftssammenheng?

Hvis du kommer på besøk til Protomore kan du ikke ta på kulturen vår når du kommer inn i hoveddøra, en prat med en av oss ansatte gir deg ikke oversikt, du vil ikke kunne gå inn i strategidokumenter eller handlingsplanen å hente det ut, og du får ikke fasiten ved å se på organisasjonskartet.

Ingen av aktivitetene ovenfor hadde synligjort kulturen hos Protomore, men hver og en er som en brikke i puslespillet som samlet gir kulturen i vår virksomhet.

I Sjur Dagestads klyngeskriveprosjekt, Innovasjonsboka – fornyelsens kunst (s. 448), blir kulturen til en virksomhet forklart som «Hvordan vi gjør det her hos oss». Dette «Hvordan vi gjør det her hos oss» er formet av et sett egenskaper, verdier, praksiser og tradisjoner.

Det som er vesentlig er at kulturen, altså dette «hvordan», er tilpasset oppgaven som skal løses. Det er behov for en annen kultur, altså et annet sett egenskaper, verdier, praksiser og tradisjoner for en virksomhet som har som formål å produsere aluminium mest mulig effektivt sammenliknet med et innovasjonsselskap som Protomore som finner opp nye utviklingsløp for å ruste bedriftene for morgendagens muligheter.

Innovasjonskultur

Hvis definerer innovasjon som å skape noe nytt, nyttig og nyttiggjort, hva er så en innovasjonskultur? Eller, sagt på en annen måte - hvilke sett egenskaper, verdier, praksiser og tradisjoner understøtter å skape noe nytt, nyttig og nyttiggjort?

Innovasjon innebærer ustabilitet og grunnleggende usikkerhet. Det kan skape konflikter med andre personer eller avdelinger og man har ikke full kontroll over prosessen på grunn av mange gjensidige avhengigheter. Og, nye ting passer aldri rett inn.

Hvis innovasjon handler om kunnskap, (tverrfaglig og spesialisert) metodikk og strategi, organisering og lederskap – har man da behov for en spesiell type mennesker for å lykkes? Og hvis det er samspill mellom mennesker som skaper innovasjon, hva er en god struktur for samarbeid og samhandling?

Et sentralt element i å skape kultur for innovasjon er å danne gode team der en har høy grad av psykologisk trygghet. Trygge teammedlemmer/ medarbeidere tør å ta sjanser, tør å gjøre feil og aksepterer at andre i teamet gjør feil. Man er åpen for å ta nye roller, villig til å gi slipp på egne «kjepphester», og har evne og vilje til å utnytte forskjellighet.

En innovasjonskultur vil drive medarbeidere til å prøve nye ting, gå inn i det ukjente, tryne og reise seg gang etter gang på jakt etter det nye.

Refleksjon:

Hva hadde skjedd om du fikk 10 personer fra en bedrift preget av en innovasjonskultur inn på ei samlebåndslinje i en fabrikk?

Praktisk arbeid med innovasjonskultur

Sitatet «Kultur sitter ikke i veggene. Kulturen sitter i hodene på folk» dukket opp i samarbeidet Protomore har med Norges Handelshøgskole det siste året. For det handler om hodene til folk, og selv kulturen ikke sitter i veggene, påvirker også de fysiske omgivelsene hodene til folk.

Axess, Hycast og Hydro har blitt bedre kjent med egen bedriftskultur sammen med Protomore og NHH siste året, der vi har gjort det vi gjør best: stille de dumme spørsmålene og gi teoretisk innsikt gjennom tverrfaglig praktisk arbeid og erfaringsutveksling.

Noen sitater fra Axess som har jobbet med organisasjonskultur i vår:


«Ingeniører er ikke like god på «utenomspørsmål», men dette traff!

«Pusha» på å snakke om det vi ikke snakker om til daglig, men som påvirker prestasjonene våre!»

«Hele opplegget bra, god flyt i arbeidsøktene. Påfyll – forståelse – arbeidsoppgave. Gikk «slag i slag» Passe tempo!»

Vi får bare skrapet litt overflata om tematikken innovasjonskultur i en kort tekst som dette. Fortvil ikke! Protomore ved prosessleder Ragna brenne Bjerkeset er medskribent av Innovasjonsboka – fornyelsens kunst, der en kan finne en lettforståelig tilnærming til hva kultur og innovasjonskultur er, hvordan innovasjonskultur dannes, og hemmere og fremmere av innovasjonskultur.

Ta gjerne kontakt om din bedrift ønsker å jobbe konkret med forståelse og utvikling av egen kultur.

Kontakt

Ragna Brenne Bjerkeset

Ragna Brenne Bjerkeset

Prosessleder/Forretningsutvikler
952 52 352ragna@protomore.noLinkedIn-profil
Lasse Kristiansen

Lasse Kristiansen

Prosessleder
971 00 507lasseK@protomore.noLinkedIn-profil

Hva skjer

No items found.

Tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.