Ikke stå mot, men surfe på endringsbølgen

Stranda Prolog har deltatt i Omstillingsmotor, et konsept for rask, innovativ omstilling levert gjennom NCE iKuben. I innovasjonsprosessen har de involvert mange, og de har allerede tatt i bruk ny kunnskap og nye verktøy i prosjektutvikling.

Det var ProtoMore som ledet 35 deltagere gjennom innovasjonsprosessen som pågikk i perioden 20. januar til 3. mars. Daglig leder Klaus Hoseth i Stranda Prolog er godt fornøyd med deltagelsen i Omstillingsmotor.


– Det har vært overraskende bra. Jeg har deltatt på ulike typer nettverksaktiviteter opp gjennom, og dette er noe av det absolutt bedre vi har vært med på. Det er spesielt det praktiske som gir gjenklang. Læring er sjelden effektivt når man bare forteller. Men her har det vært rom for refleksjon, sier Hoseth.

Det kunne fort vært bortkastet

Stranda Prolog har engasjert mange i prosessen. Da de møttes på første samling i Kristiansund i januar, deltok 35 personer fra ulike av delinger i virksomheten. Dette var den første av tre samlinger. I tillegg har deltagerne hatt hjemmearbeid mellom samlingene.


– Jeg var grunnleggende skeptisk til å engasjere så mange. Men det er jeg glad for at vi gjorde. Hadde vi vært bare 10 personer ville dette vært bortkastet. Jeg er glad for at Hedda overbeviste meg om at vi skulle gjøre det slik, sier Hoseth.

Ca. 35 av medarbeiderne i Stranda Prolog deltok da bedriften var gjennom omstillingsmetodikken Design Thinking.

Viktig å bli utfordret

Hedda Evjen er personal- og kvalitetsleder i Stranda Prolog. Hun har fulgt prosessen tett, både i planleggings- og gjennomføringsfasen.


– Jeg synes det er viktig at vi har blitt utfordret av prosesslederne, og at vi turte å ta de utfordringene vi fikk. Hvis ikke lærer vi ikke noe av det. Sånn sett var det bra at det var små nok grupper. Med seks personer i gruppene fikk alle blomstre og være kreative i prosessen. Folk har også blitt kjent med hverandre på en annen måte ettersom gruppene var satt sammen av medarbeidere som ikke jobber sammen til vanlig, mener Evjen.

Konkrete verktøy

– Det som er viktig er hva dette betyr framover for oss, og noe som er bra, er at man reelt sett kan ta med seg noen verktøy. Vi har blitt drillet på å forstå kundebehov (personas), ideutvikling – det å jobbe smart med kreative prosesser. Nå har vi gangen i det, og vi har lært en ny tankeprosess, sier Hoseth.

Lærdom

Han mener de også har fått økt forståelse for hva som ligger i en smidig prosess.

– Vi har hatt mye diskusjoner internt omkring hvordan vi skal gjøre ting. Nå tenker vi litt annerledes enn tidligere, og vi er nærmere å lande hvordan teamene våre skal være nå enn før denne prosessen.

– Hva dette betyr for prosjektlederens rolle og hvordan bygge opp team kommer vi til å jobbe mer med, legger Amund Bjerkholt, ansvarlig på engineering, til. På hans avdeling er det allerede mange bra initiativ der de har tatt i bruk prosessen.

Klaus Hoseth er tredje generasjon i Stranda Prolog, som nå har vært gjennom en innovasjonsprosess ledet av ProtoMore Kunnskapspark.

Gjenbruk å jobbe sammen

Da Stranda Prolog startet denne prosessen i januar hadde de med seg to konkrete utfordringer – å få til større grad av gjenbruk i løsningene de lager, jobbe effektivt i team og hente ut verdi i digital transformasjon.


– Jeg er veldig fornøyd med at vi valgte de to problemstillingene. Folk har nå beveget seg inn i det universet og har begynt en tankeprosess, sier Hoseth.
Målet er vekst i årene som kommer. Hoseth mener det er en vanvittig kraft i å yte 1-3 % bedre hvert år, og at tiltakene retter seg mot det.


– Vi ønsker å kunne jobbe lenge nok med å forstå problemet før vi begynner å løse det. Tidligere var det 80 % programmering og 20 % dokumentasjon. Det har vi nesten snudd på hodet. Vi vil redusere tiden folk er operativt inne og gjør design. Vi skal gjenbruke og plukke fra arkivet. Verdien på bedriften er arkivet vårt, sier Hoseth.

Surfe endringsbølgen

Han mener Omstillingsmotor er utmerket for den rette virksomheten.


– Vi hadde et ønske om å kunne omstille oss når det er behov for raske endringer. Ikke stå i mot bølgen, men surfe på den. For best resultat av denne prosessen, må du nesten være der når du begynner. Du må være motivert og ha litt av tankegodset inne. Da får du mest ut av det, råder Hoseth.

Per Alfred Holte og Ragna Brenne Bjerkeset fra ProtoMore (t.v) sammen med Klaus Hoseth, Amund Bjerkholt og Hedda Evjen fra Stranda Prolog.

Modellen tilpasset bedriften

Fra ProtoMore sin side, er det Per Alfred Holte og Ragna Brenne Bjerkeset som har ledet Stranda Prolog gjennom prosessen.


– Det har vært veldig utfordrende og veldig kjekt. Stranda Prolog har vist engasjement og tatt tak i utviklinga. De har virkelig tatt ballen, mener Holte.
I alle prosesser blir det tilpassinger for å gjøre det optimalt til deltagerne. Slik har det vært også her.


– Vi har vært gjennom de verktøy og prosess-steg vi skisserte innledningsvis i Omstillingsmotor-prosessen. Hele veien har vi vektet inn mot deres behov – gjennom å sparre og sjekke av underveis. Som vanlig har vi fokusert på læring gjennom egne prosjekt, og tilført ny kompetanse både på teknologiområdet og prosessuelt opp mot det. Det skiller oss fra andre leverandører, forteller Bjerkeset.


– Jeg opplever dette som veldig tilpasset vår virksomhet. Også underveis gjorde vi en endring ift. hvordan vi jobber. Det er bra at det er rom for å kunne stoppe opp og kjenne når det er noe, og så få det tilpasset, avslutter Hoseth.

Kontakt

No items found.

Hva skjer

No items found.

Tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.