God jul fra Protomore!

Ved inngangen til 2022 så vi frem mot et år hvor vi kunne legge covid bak oss, og at næringslivet igjen kunne utvikle seg i mer normale former. Selv om deler av næringslivet har opplevd nye utfordringer i 2022 har andre deler hatt god utvikling og sterk vekst. Mer enn noen gang er det viktig å være tilpasningsdyktig og endringsvillig hvis man vil utvikle seg og vokse.

Bærekraftig verdiskapning er en forutsetning for all utvikling fremover, og dette gjennomsyrer alt vårt arbeid. Vi er glad for at våre tilbud treffer næringslivets behov godt. Både tilbudet vi har til større bedrifter om innovasjonskultur som konkurasefortrinn sammen med Norges Handelshøgskole, og tilbudet vi har til små- og mellomstore industribedrifter om skalering, vekst og internasjonalisering er gode eksempel på hva ProtoMore tilbyr til næringslivet i Midt-Norge.  

Et viktig tiltak for innovative vekstbedrifter er at vi har fått oppkapitalisert ProtoMore Invest og vi kan nå bidra med mer vekstkapital til flere bedrifter. Samtidig har vi etablert gode møteplasser for investorer og gründere. Vi ser frem mot et spennende 2023, og benytter samtidig anledningen til å takke for godt samarbeid i året som har gått.

– Finn Amundsen, Daglig Leder i Protomore

Nytt SIVA-program fra 2023

Etter 12 års programperiode for Sivas Inkubator- og næringshageprogram ble det i juni 2022 lyst ut en åpen konkurranse for en ny 10-årig programperiode fra 2023. Det kom inn 46 søknader til Inkubatorprogrammet, og ProtoMore sin søknad ble rangert som nummer 3 nasjonalt. Dette viser at vi traff godt med vår søknad, men er også en anerkjennelse av de tjenester, programmer og metoder ProtoMore har bygd opp de siste årene.

ProtoMore får 5 millioner i årlig støtte fra Siva  – det samme som vi søkte om. Vi er glade for å kunne videreføre vårt arbeid for gründere og SMB-bedrifter inn i 2023 med uforminsket kraft. En stor takk til GassROR IKS som bidro med økonomisk støtte til ProtoMore i 2022. Dette bidro sterkt til at vi kunne legge ned tilstrekkelig med arbeid i søknaden til Inkubatorprogrammet, jobbe med kompetanseheving og strategi, samtidig som vi hver dag jobber med utvikling av gründere og SMB’ere.

Fokus på innovasjonskultur

Protomore har de siste årene sett et behov for å kunne forstå hvordan man kan påvirke bedriftenes innovasjonskultur. Hvordan bygger man en kultur som skaper konkurransefortrinn?   Kultur er et komplekst fenomen som er vanskelig å styre intensjonelt. Det handler om følelser, læring og avlæring. Spørsmålet er i hvor stor grad kan man påvirke kultur?

For å forstå dette bedre tok Protomore kontakt med NHH og Direktør for Executive programmet, Tore Hillestad. Han har tidligere hatt en rolle ved programmet Tenketank for Toppledere i iKuben og er en av Norges mest respekterte innen tematikken kulturbygging. Sammen med Professor innen endringsledelse Inger Stensaker også ved NHH, som er medforfatter av boken «Innovasjonskapasitet», har vi utviklet et program for bedriftene i regionene som omfatter tre samlinger:

Kurs i Innovasjonskultur i samarbeid med NHH

Samling 1 inneholder Kultur som konkurransefortrinn og ser på dagens og ønsket organisasjonskultur. Samling 2 kan man velge mellom om å fokusere på å tette gap mellom dagens og ønsket kultur, eller bygge ønsket innovasjonskapasitet. Samling 3 har fokus på hvordan man implementerer endringene i organisasjonen.

Første runde er godt i gang med Hycast og Hydro som deltakerbedrifter, mens runde to blir gjennomført i starten av 2023 med Istad Kraft, Elinett og Axess.

Det er god plass til flere som er interessert i å jobbe med organisasjonskultur og innovasjonskapasitet i 2023 sammen med Protomore og NHH!

Møteplasser for lokale investorer

ProtoMore startet i 2022 opp to nye møteplasser med fokus på privat kapital som innsatsfaktor i nyskaping og vekst. Investorkonferansen 2022 ble arrangert 8. juni i samarbeid med NCE iKuben, Sparebank 1 SMN og Sensacon. Det ble en skikkelig suksess med fulle lokaler hos ProtoMore hvor vi fikk høre erfaringer og fremtidsutsikter fra engleinvestorer, venturefond og bedrifter i rask utvikling, vekst og internasjonalisering. Tilbakemeldingene fra konferansen var svært gode og ønsket om en årlig konferanse var entydig. Derfor blir det Investorkonferanse 1. juni 2023 – så sett av datoen allerede nå!

Investorlunch ble arrangert to ganger høsten 2022. I løpet av en time møter vi tre gründerbedrifter som er på jakt etter investorer for utvikling og vekst av selskapene sine. Hver bedrift får piche i 10 minutter før det blir en kort spørsmålsrunde fra publikum. Etterpå er det lunch og nettverking. Møteplassen har blitt tatt godt imot, og vi planlegger kvartalsvise investorluncher i 2023.

Kickstart

I 2022 har vi gjennomført to runder av gründerprogrammet Kickstart med 15 spennende oppstartsbedrifter. Gjennom programmet lærer deltakerne å utvikle ideen sin, lage en lønnsom og bærekraftig forretningsmodell og hvordan presentere sitt nye selskap foran et investorpanel.

Kickstart består av fem samlinger over to måneder, med rådgiving mellom samlingene. Gründerne tas gjennom de viktigste stegene for å kunne lykkes som gründer i tidlig fase. De jobber intensivt med eget case og deler erfaringer med hverandre. I tillegg får de verdifull input fra bransjeeksperter i Innovasjon Norge, Sensacon, Øverbø og Gjørtz, Accountor og Onsagers.

Fornøyde Kickstartere etter finalesamlingen

Etter fullført program har flere av deltakerne blitt inkubatorbedrifter hos Protomore, fått innvilget støtte fra Innovasjon Norge og gjennomført prosjekter med Norsk Katapult. I skrivende stund er to av deltakerne semifinalister I Næringsteft.

Vi gleder oss til oppstart av neste Kickstart, 2. mars 2023!

ScaleUp

Våren 2022 gjennomførte vi tredje runde av vekstprogrammet “Protomore ScaleUP”. Programmet er rettet mot SMB'er som vil vokse og etablere seg i nye markeder. Sju bedrifter som ønsket ny vekststrategi og en handlingsplan for vekst deltok.I år har vi bygget programmet videre i samarbeid med Proneo AS (inkubator i Trøndelag) og SpareBank 1 SMN. Vi er allerede i gang. Nytt denne gangen er at deltakerbedrifter må ha et klart ønske og ambisjoner om bærekraftig internasjonal vekst eller videre internasjonal ekspansjon. Sammen har vi samlet 7 knallgode deltakerbedrifter fra Midt-Norge, alle med ambisjoner om internasjonal skalering eller videre internasjonal ekspansjon.

Cinderella Eco Group AS | MediumTall | Fjordfiesta | Talgø | NAVY Rørvik | ONwork AS | Norsk limtre AS

Høsten 2023 skal vi gjennomføre programmet med samme fokus i samarbeid med Vindel i Kristiansund. Det gleder vi oss til!

Etablererhjelp og Gründerfrokost

I 2022 har vi fortsatt å tilby etablererhjelp (hoppid.no) på vegne av Molde kommune og Møre og Romsdals fylkeskommune. Vi tilbyr idemøter, digitale oppstartskurs, arrangementer og økonomiske virkemiddel. Har du en ide og er usikker på veien videre? Ta kontakt!

En gang i måneden arrangerer vi gründerfrokost med tema som er aktuelle for gründere i ulike faser av det å etablere bedrift. I mai kunne vi endelig invitere til fysisk gründerfrokost igjen etter mange digitale frokostsendinger de siste årene. I år har vært innom temaer som bærekraft, markedsføring, internasjonalt salg, motivasjon og utholdenhet. Vi er allerede i gang med planleggingen for neste år og har mange spennende temaer på lista. Første frokost går av stabelen 3. februar!

Alexander Grimstad på Gründerfrokost om markedsføring

Cowork Romsdal

Gjennom et forprosjekt finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune ble Cowork Romsdal skapt.

Cowork Romsdal består av syv lokasjoner med ulike konsept: Eidsvåg, Vestnes, Rauma, Hustadvika, Aukra, Molde sentrum og Cowork Protomore. Felles for alle lokasjonene er at du her vil bli møtt av et spennende kontormiljø, god internettilgang, kaffe og kontorfasiliteter. Vi vil være regionens alternativ og mellomløsning mellom hjemmekontor og det tradisjonelle kontorlandskapet, og vi ønsker å skape et miljø som man ønsker å være en del av.


Protomore Cowork Julebord!

Protomore Cowork er allerede i full drift, og har 8 kontorplasser. Fire av disse er utleid, vi har i flere gründere som benytter flexiplass og fortsatt plass til enda flere. De som sitter her har arrangert “Cowork-julebord” på eget initiativ, så det virker som at vi har klart å skape det fellesskapet vi ønsket!

God jul fra oss i Protomore, vi sees i 2023!

Kontakt

No items found.

Hva skjer

No items found.

Tjenester

No items found.

Relaterte nyheter

No items found.

Få nyheter fra ProtoMore

Tusen takk for at du meldte deg på vårt nyhetsbrev!
Beklager. Noe gikk galt ved innsendelsen. Vennligst prøv igjen.